Stel hier direct je vraag

Privacyverklaring

Filmding BV, gevestigd in Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactinfo
Filmding BV
Graaf van Solmsweg 111
5222 BS Den Bosch
+31 73 303 27 88
info@filmding.nl
KVK: 5130.59.17

Onze directeur is Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt ons mailen via info@filmding.nl of ons contactformulier.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?

Je naam, mailadres, en voor een deel van onze relaties ook adres, telefoonnummer, KVK-nummer, bankrekeningnummer en btw-nummer van jou en/of je bedrijf. Naam en mailadres gebruiken we voor correspondentie en updates over onze dienstverlening. De overige gegevens gebruiken we voor offertes, facturatie en contact rondom onze (potentiƫle) samenwerking.

Hoe worden gegevens verwerkt en beheerd?

Je gegevens worden handmatig verwerkt, door medewerkers van Filmding en deels door toeleveranciers die voor ons telemarketingdiensten uitvoeren, e-mail-automation inrichten, direct mailings verzorgen en SEA-/SEO-campagnes opzetten.

We bewaren je gegevens zolang wij een zakelijke relatie hebben en/of wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren. Zodra je erom vraagt, vernietigen wij de gegevens, tenzij er nog leveringen of facturen open staan.

We delen je gegevens nauwelijks met derden. In het geval van specifieke opdrachten is het noodzakelijk om bijvoorbeeld locatie of contactgegevens door te geven aan freelancers en acteurs/figuranten. In het geval van wettelijke verplichtingen maken we uitzonderingen voor overheidsinstanties, zoals voor onze aangifte omzetbelasting.

Hoe zit het met cookies?

We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken, zoals Google Analytics en de volgtechnieken die zijn ingebouwd op de social media (LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook).

Hoe kun je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je mag altijd je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Ook mag je eventuele toestemming intrekken, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, of je gegevens op te vragen.

Je kunt hiervoor een verzoek doen via info@filmding.nl. Dan doen we ons best dit binnen 2 werkdagen af te handelen, tenzij het door vakantie, ziekte of andere overmacht naar redelijkheid iets langer duurt.

Verdere waarborgen

Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem bij vragen of twijfel contact op via info@filmding.nl.

Via de onderstaande links vind je informatie over de opslag van persoonsgegevens bij dienstverleners waar wij mee werken: