Ask your question directly here

Job Wienen

Wij vroegen Filmding om een animatievideo te maken voor een productlancering tijdens een beurs in Londen. Tijdens een online campagne vooraf leverde de video al extra informatie-aanvragen op, en ook op de beurs waren de reacties enthousiast. Daarom hebben we ook een animatievideo laten maken voor een volgende productlancering. Die wierp eveneens zijn vruchten af in een online campagne. We zijn heel tevreden, zowel met de resultaten als de manier van werken.