Ask your question directly here

Copyright

Copyright
 Disclaimer

Algemeen

Filmding
BV.
 (Kamer
van
Koophandel
5130.59.17),
 hierna
 te
 noemen 
Filmding, 
verleent
 u
 hierbij
 toegang
 tot
 www.filmding.nl
 (de
Website)
 en 
publiceert 
hier
 teksten,
 afbeeldingen 
en
 andere
 materialen 
die
 door 
Filmding
 en 
derden 
zijn 
aangeleverd.
 Filmding 
behoudt 
zich
 daarbij
 het 
recht 
voor
 op 
elk
 moment 
de 
inhoud
 aan 
te
 passen 
of
 onderdelen
 te
 verwijderen
 zonder
 daarover
 aan 
u
 mededeling 
te 
hoeven 
doen.

De 
informatie 
op
 de
 Website
 is
 bedoeld 
als
 vrijblijvend 
en 
niet 
als
 een
 concreet
 aanbod 
om
 een 
overeenkomst 
te 
sluiten.
 Overeenkomsten
 worden 
alleen
 gesloten 
door
 aanvaarding
 van
 een 
als
 zodanig 
aangeduide
 offerte 
van
 Filmding.

Beperkte
aansprakelijkheid

De op
 de
 Website 
aangeboden
 materialen
 worden 
aangeboden zonder
 enige
 vorm 
van
 garantie
 of
 aanspraak
 op
 juistheid.
 Deze 
materialen 
kunnen 
op
 elk
 moment
 wijzigen
 zonder
 voorafgaande
 mededeling
 van
 Filmding.

In
 het
 bijzonder 
zijn 
alle
 prijzen
 op
 de 
Website
 onder
 voorbehoud 
van 
type‐ 
en
 programmeerfouten. Voor
 de
 gevolgen 
van 
dergelijke 
fouten
 wordt
 geen 
aansprakelijkheid
 aanvaard.
 Geen
 overeenkomst 
komt 
tot
 stand
 op 
basis
 van
 dergelijke
 fouten.

Auteursrechten

Alle
 rechten 
van 
intellectuele
 eigendom 
betreffende
 deze
 materialen
 liggen 
bij
 Filmding.
 Kopiëren,
 verspreiden 
en
 elk
 ander
 gebruik 
van
 deze
 materialen 
is
 niet
 toegestaan
 zonder
 schriftelijke 
toestemming
 van
 Filmding,
 behoudens
 en 
slechts
 voor 
zover 
anders 
bepaald 
in
 regelingen
 van
 dwingend
recht
 (zoals
citaatrecht),
 tenzij
 bij
 specifieke
 materialen
 anders
 aangegeven 
is.

Overig

Deze 
disclaimer
 kan
 van 
tijd
 tot 
tijd 
wijzigen.